สีสันปราการ » สรุปโครงการเยียวยาเพิ่มเติมเบื้องต้น

สรุปโครงการเยียวยาเพิ่มเติมเบื้องต้น

6 พฤษภาคม 2021
321   0

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ครม. เคาะ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ม.33 เรารักกัน 50 เราชนะ เพิ่มวงเงิน 2,000 U. จ่ายสัปดาห์ละ 1,000 U. ใช้ถึง 30 มิ.ย.64 50 คนละครึ่ง วงเงินไม่เกิน 3,000 U. ใช้วันละไม่เกิน 150U. เริ่ม ก.ค. เป็นต้นไป ในระยะต่อไป ยังมีโครงการอื่นๆ รง อีก รัชดา ธนาดิเรก รองโขษกรัฐบาล มติ ครม. วันที่ พฤษภาคม 2564"
#เพิ่มเติม โครงการ #ม.33 ได้เพิ่ม 2,000.-บาท
🎁🎁คนละครึ่ง
★ รายเก่ารอกดยืนยันสิทธิ
★ ได้คนละ 3,000 บาท
★ สิทธิ 31 ล้านคน
★ เริ่มใช้จ่ายในเดือน ก.ค. – ธ.ค.64
★ วันละ 150 บาท
👉 ยังไม่ระบุวันที่ชัดเจน
🎁🎁เราชนะ
★ กลุ่มเป้าหมายประมาณ 32.9 ล้านคน
★ เพิ่มให้อาทิตย์ละ 1,000 บาท รวม 2 อาทิตย์
★ ใช้จ่ายได้จนถึง 30 มิ.ย.64
👉ยังไม่ระบุวันที่ชัดเจน
🎁🎁ม.33 เรารักกัน
★ กลุ่มเป้าหมาย 9.27 ล้านคน
★ เป็นผู้ประกันตนม.33
★ เพิ่มวงเงินให้อาทิตย์ละ 1,000 บาท รวม 2 อาทิตย์
★ ใช้จ่ายได้จนถึง 30 มิ.ย.64
👉ยังไม่ระบุวันที่ชัดเจน
🎁🎁ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ
★ ได้วงเงินเพิ่ม 200 บาท
★ ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ เดือนก.ค.-ธ.ค.64
★ รวมกับยอดที่เคยได้รับปัจจุบัน (ได้รับ300 บาท+200บาท เป็น500 บาท หรือ ได้รับ200 บาท+200 บาท เป็น 400 บาท)
#ราชสีห์ จิตอาสา
#CR.เพจราชสีห์ จิตอาสา