ข่าวโควิด-19 » น้ำพระราชหฤทัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

น้ำพระราชหฤทัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

19 เมษายน 2021
30   0

🙏💛น้ำพระราชหฤทัยเพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-19
ความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด – 19) และสายพระเนตรที่กว้างไกลที่คาดการณ์ว่า การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด – 19) จะอยู่ในประเทศไทยไปอีกช่วงระยะเวลาหนึ่ง จึงได้พระราชทานทรัพย์ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลหลายแห่งทั่วประเทศ และถุงยังชีพพระราชทนแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด อาทิ
– จำนวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช
– จำนวน ๒,๔๐๗,๑๔๔,๔๘๗.๕๙ บาท ให้แก่โรงพยาบาล วิทยาลัยแพทย์ และสถานพยาบาล ๒๗ แห่ง เพื่อจัดซื้อเครื่องมือ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์
– จำนวน ๓๔๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ให้แก่เรือนจำ ทัณฑสถาน และโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำ ๔๔ แห่ง เพื่อจัดซื้อเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์
– สนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ๒๑ แห่ง เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ และทหารที่บาดเจ็บจากการต่อสู้ป้องกันประเทศ
– ห้องตรวจหาเชื้อ ให้แก่โรงพยาบาล ๒๐ แห่ง
– อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ตามโครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือ แพทย์พระราชทานให้กับ ๗๖ จังหวัดและกรุงเทพมหานคร รวม ๗๗ แห่ง ๑๒๓ โรงพยาบาล เพื่อรับมือสถานการณ์โรค Covid – 19 ประกอบด้วย
>เครื่องช่วยหายใจ ๒๐๐ เครื่อง
>เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญานชีพ. (ICU Monitor) ๒๘ ชุด
>เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล ๑ เครื่อง
>เครื่องกำจัดเชื้อโรคและฟอกอากาศบริสุทธิ์ ๒๐ เครื่อง
>เครื่องช่วยกดหน้าอกเพื่อฟื้นคืนชีพ ๕ เครื่อง
>เครื่องมือช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ ๕ ชุด
>กล้องส่องทางเดินหลอดลมแบบเคลื่อนที่ ๑ ชุด
>โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ ๑ ชุด
>เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ ๒ เครื่อง
>ชุดกันไวรัส PAPR ๔ ชุด
>เครื่องวัดออกฃิเจนปลายนิ้ว ๕๐ เครื่อง
>หน้ากากอนามัย ๒,๐๐๐,๐๐๐ ชิ้น
>Face Shield ๕๐,๐๐๐ ชิ้น
>ชุด PPE ๗๐๐,๐๐๐ ชุด
🙏#พระราชทานรถ ประกอบด้วย รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย ๒๐ คัน รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน ๘ คัน และรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัลเคลื่อนที่ ๒ คันเป็นรถคันแรกในประเทศไทย ที่มีระบบ AI Technology (ปัญญาประดิษฐ์) ได้ถูกออกแบบให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานระดับสากล และรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ ๕ คัน
🙏#พระราชทานถุงยังชีพพระราชทาน ให้กับประชาชน ๗๖ จังหวัดและกรุงเทพมหานคร
💛🙏ด้วยความห่วงใยและน้ำพระราชหฤทัยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทย เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยบรรเทาทุกข์ยาก เป็นที่พึงพิง เป็นน้ำที่หล่อเลี้ยงหัวใจ และเป็นขวัญกำลังๆใจให้กับประชาชน เพื่อร่วมกันฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างให้ก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน และสิ่งที่สำคัญยิ่งของประเทศไทยนั้นคือ การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการแพทย์ การสาธารณสุขไทย ที่ทุกคนเข้าถึงได้ทั่วประเทศไทย
🇹🇭🇹🇭ไม่เพียงแต่ประเทศไทย จะมีสวัสดิการแห่งรัฐที่ดูแลประชาชนในช่วงวิกฤตเช่นนี้ แต่ประเทศไทยยังโชคดีที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่คอยสนับสนุน ดูแล ช่วยเหลือ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับปวงประชา🙏💛