ข่าวโควิด-19 » เคาะมติ คนแพ้วัคซีนโควิด 19 จ่ายสูงสุด 4 แสน เบิกได้ภายใน 5 วัน

เคาะมติ คนแพ้วัคซีนโควิด 19 จ่ายสูงสุด 4 แสน เบิกได้ภายใน 5 วัน

5 พฤษภาคม 2021
92   0

สปสช. เห็นชอบปรับแนวทางบริการ หากใครแพ้วัคซีนโควิด 19 จ่ายเงินคุ้มครองสูงสุด 400,000 บาท เบิกจ่ายได้ภายใน 5 วัน

แพ้วัคซีน

          วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ข่าวช่องวัน รายงานว่า นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เผยมติที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นชอบให้ปรับเกณฑ์และแนวทางการจ่ายบริการโควิด-19 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันใน 3 ด้าน ดังนี้

1. เงินจ่ายเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีคนไทยทุกคนที่ได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโควิด 19

– ตาย/ทุพพลภาพถาวร ไม่เกิน 400,000 บาท
– เสียอวัยวะ/พิการ ไม่เกิน 240,000 บาท
– บาดเจ็บ/เจ็บป่วยต่อเนื่อง ไม่เกิน 100,000 บาท
– สปสช. จะแต่งตั้งกลไกเพื่อให้สามารถจ่ายได้ภายใน 5 วัน หลังยื่นคำร้อง

2. ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับโรค COVID-19 ได้แก่ การเพิ่มเติมการจ่ายสำหรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 อัตราครั้งละ 20 บาท

3. เตรียมหลักเกณฑ์แนวทางการจ่าย รองรับกรณีกระทรวงสาธารณสุข ประกาศมาตรฐานบริการดูแลผู้ป่วยโควิดแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation / Home quarantine) รวมถึงผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการพักรักษาที่พักอาศัยภายใต้การดูแลของหน่วยบริการ นอกจากจะจ่ายชดเชยตาม DRG แล้ว ยังจ่ายชดเชยเพิ่มเติมในอัตราไม่เกินวันละ 1,000 บาท รวมอาหาร 3 มื้อ ให้กับหน่วยบริการ โดยใช้งบประมาณจาก พ.ร.ก.กู้เงินฯ วงเงินไม่เกิน 22 ล้านบาท และสนับสนุนวัสดุทางการแพทย์ที่จำเป็น 3 อย่างให้กับประชาชน ได้แก่

– เครื่องวัดความดัน
– ปรอทวัดไข้
– เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบให้ปรับเพิ่มอัตราจ่ายค่าบริการผู้ป่วยใน กรณีบริการในเขต เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) โดยจะเพิ่มอัตราการจ่ายตาม DRG ใหม่ จาก 8,350 บาทต่อน้ำหนักสัมพัทธ์ เป็น 8,750 บาท ต่อน้ำหนักสัมพัทธ์ ซึ่งจะประมวลผลจ่ายตามผลงานย้อนหลังเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 ใช้งบประมาณเพิ่ม 2,596.13 ล้านบาท

ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวช่องวัน