ข่าวโควิด-19 » สธ. ยัน วัคซีนโควิด แอสตร้าเซนเนก้า 5 รุ่นที่ผลิตในไทย พร้อมฉีดปชช.

สธ. ยัน วัคซีนโควิด แอสตร้าเซนเนก้า 5 รุ่นที่ผลิตในไทย พร้อมฉีดปชช.

5 พฤษภาคม 2021
28   0

สธ. ยัน วัคซีนโควิด แอสตร้าเซนเนก้า 5 รุ่นที่ผลิตโดย บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ ในไทย พร้อมฉีดปชช. ชี้มีมาตรฐานสากลและความปลอดภัย

วันที่ 5 พ.ค. 2564 นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงขั้นตอนการขนส่งและกระจายวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยเริ่มจากโรงงานผู้ผลิตวัคซีนบรรจุวัคซีนในหีบห่อที่รักษาอุณหภูมิให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม เช่น เก็บที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส เพื่อป้องกันวัคซีนเสื่อมสภาพ เมื่อวัคซีนถึงสนามบินในประเทศไทย วัคซีนจะถูกขนส่งไปยังคลังเก็บสินค้าควบคุมอุณหภูมิภายในประเทศ (DKSH)

จากนั้นวัคซีนจะถูกตรวจสอบสภาพหีบห่อและตรวจนับจำนวน ใช้เวลาประมาณ 1 วัน องค์การเภสัชกรรม (อภ.) จะทำการนำส่งตัวอย่างวัคซีนจำนวนหนึ่งให้กับสถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งวัคซีนจะถูกตรวจสอบสภาพ จำนวน และอุณหภูมิขณะขนส่งอีกครั้ง เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของวัคซีนก่อนการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ

การวิเคราะห์คุณภาพของวัคซีนในห้องปฏิบัติการนั้น จะดำเนินไปพร้อมกับพิจารณาเอกสารข้อมูลการผลิตและการควบคุมคุณภาพของผู้ผลิตที่ผู้ผลิตส่งมา ทราบผลการวิเคราะห์ในเวลา 2 วัน จากนั้นจะออกหนังสือรับรองรุ่นการผลิตให้กับ อภ. ก่อนที่ อภ.จะส่งมอบให้กับกรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค จะร่วมกับบริษัทผู้นำเข้าวัคซีน บริษัทขนส่ง และโรงพยาบาลเป้าหมาย ประสานงานร่วมกัน ขนส่งวัคซีนไปยังจุดต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยวัคซีนถูกบรรจุในกล่องบรรจุตามมาตรฐานการขนส่งวัคซีน มีการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสม ขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 1-2 วัน จากนั้นโรงพยาบาลต่าง ๆ จะเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนตามที่ได้ลงทะเบียนนัดไว้

ซึ่งล่าสุด กรมวิทยาศาสตร์ฯ ได้ตรวจสอบคุณภาพวัคซีนโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้า ที่ผลิตโดยบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด พบว่า ได้มาตรฐานทั้ง 5 รุ่นการผลิต ดังนั้น บริษัทสามารถส่งมอบวัคซีนโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้าที่มีมาตรฐานสากล มีความปลอดภัยให้กับประชาชนต่อไป