สมุทรปราการ 24 ซม » Update สถานการณ์ Covid-19 จังหวัดสมุทรปราการ

Update สถานการณ์ Covid-19 จังหวัดสมุทรปราการ

19 เมษายน 2021
28   0

Update สถานการณ์ Covid-19 จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 12.00 น.

พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 82 ราย ในพื้นที่ จำนวน 61 ราย

ในพื้นที่ อ.เมืองสมุทรปราการ 49 ราย อ.บางพลี 7 ราย อ.บางบ่อ 3 ราย และ อ.บางเสาธง 2 ราย

โดยมีรับมารักษาต่อในจังหวัดสมุทรปราการ 21 ราย