สีสันปราการ » เช็กด่วน ! ศบค. ประกาศโซนแต่ละจังหวัด คลายล็อกเพิ่ม เปิดให้นั่งร้านอาหารแล้ว

เช็กด่วน ! ศบค. ประกาศโซนแต่ละจังหวัด คลายล็อกเพิ่ม เปิดให้นั่งร้านอาหารแล้ว

15 พฤษภาคม 2021
334   0

     ศบค. เผยร่างผ่อนคลายมาตรการคุม โควิด 19 ลดโซนแดงเข้มเหลือ 4 จังหวัด เปิดนั่งทานร้านอาหารได้ 25 % แต่งดขายสุรา รอนายกฯ เห็นชอบคำสั่งก่อนมีผลบังคับใช้
ล็อกดาวน์โควิด 19
ภาพจาก jaturonoofer / Shutterstock.com

วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าแนวทางการผ่อนคลายมาตรการโควิด 19 โดยได้ข้อสรุปว่า พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) จะลดเหลือ 4 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี และสมุทรปราการ (เชียงใหม่ และชลบุรี ถูกลดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด) จากนี้จะนำเสนอไปให้นายกรัฐมนตรีพิจารณา หากเห็นชอบจะมีคำสั่งตามมา

จากแนวทางดังกล่าวทำให้พื้นที่ควบคุมต่าง ๆ มีดังนี้

            พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) จาก 6 เหลือ 4 จังหวัด  คือ  กรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี และสมุทรปราการ
            พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) ปรับลดลงจาก 45 จังหวัด เหลือ 17 จังหวัด

พื้นที่ควบคุม จาก 26 จังหวัด เป็น 56 จังหวัด

ล็อกดาวน์โควิด 19

สำหรับเกณฑ์การผ่อนคลายมาตรการ มีสาระสำคัญดังนี้

            พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม)
            – ผ่อนคลายจากมาตรการเดิม คือ เรื่องร้านอาหาร สามารถนั่งทานในร้านได้ไม่เกิน 25% โต๊ะ 4 คนนั่งได้ 1 คน และเปิดไม่เกิน 21.00 น. ส่วนการสั่งซื้อกลับบ้านยังได้ถึง 23.00 น. งดการจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน ห้างสรรพสินค้าเปิดได้ไม่เกิน 21.00 น.
            พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง)

            – นั่งทานอาหารในร้านได้ไม่เกิน 23.00 น. งดการจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน สถานศึกษาอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่แต่ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด สนามกีฬาเปิดได้ไม่เกิน 21.00 น.

พื้นที่ควบคุม (สีส้ม)

– นั่งทานอาหารในร้านได้ตามปกติ แต่งดการจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน ร้านสะดวกซื้อเปิดบริการได้ปกติ  สถานศึกษาอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่แต่ต้องเป็นไปตามมาตรการที่กำหนดทั้งนี้ มาตรการล่าสุดในครั้งนี้หลัก ๆ มี 4 เรื่องคือ

– เปิดให้นั่งร้านอาหารได้ 25 % ในโซนแดงเข้ม

            – เร่งฉีดวัคซีนให้กลุ่มร้านอาหาร ตั้งเป้า 1 แสนราย
            – กำกับใช้มาตรการคุมเข้มอย่างเข้มข้น ถ้าพบว่าผิด ครั้งแรกจะตักเตือน ครั้งต่อไปอาจถูกสั่งให้ปิดร้านได้

            – หากเกิดเหตุการติดเชื้อจากการผ่อนคลาย อาจจะกลับไปปิดห้ามนั่งร้านอาหารเหมือนเดิม

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้การผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ ยังไม่มีผลบังคับใช้ ต้องรอให้ผ่านการเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีก่อน

ล็อกดาวน์โควิด 19

ล็อกดาวน์โควิด 19

ล็อกดาวน์โควิด 19
Cr.Kapook