ข่าวโควิด-19 » สายด่วน 1668

สายด่วน 1668

19 เมษายน 2021
77   0

📣📣กรมการแพทย์‼️ เผยขั้นตอนการทำงานสายด่วน 1668 ทำงานอย่างหนักข้ามวันข้ามคืน เพื่อให้ประชาชนห่างไกลโควิด-19 🇹🇭
———————————–
🔸🔸นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า กรมการแพทย์เปิดบริการสายด่วนเฉพาะกิจ 1668 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดในการหาเตียง ระหว่างเวลา 08.00 – 22.00 น. ทำงานร่วมกับสายด่วน 1669 ของกรุงเทพมหานคร และสายด่วน 1330 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) รับสาย 24 ชั่วโมง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังไม่ได้รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาล โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ คือ
✅1.ให้คำแนะนำผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในการปฏิบัติตัว การดูแลตนเองและป้องกันการแพร่กระจายของโรคในขณะที่ยังไม่ได้รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาล
✅2.ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อให้ได้รับการประสานส่งต่อเข้ารับการดูแลรักษาในโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด
✅3.ติดตามประเมินการเปลี่ยนแปลงของอาการเป็นระยะ เพื่อลดโอกาสเกิดความรุนแรงจากโรคในขณะที่ยังไม่ได้รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาล
✅4.ให้ผู้ติดเชื้อได้ทราบถึงกระบวนการการจัดการภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในการจัดการสถานการณ์ และทราบสิทธิ์ของตน เพื่อลดความกังวลของผู้ติดเชื้อโควิด-19
📌📌ทีมงานสายด่วนเฉพาะกิจ 1668 เป็นเจ้าหน้าที่จิตอาสากว่า 150 คน ประกอบด้วย แพทย์ , พยาบาล, นักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งต่าง ๆ ของกรมการแพทย์
🔴หลักการทำงานของทีมงานสายด่วน 1668 ทั้งในและนอกสถานที่ แบ่งเป็น 4 ทีมหลัก คือ
➡️ 1. ทีมรับสาย Hotline 1668 จากผู้ป่วยโควิด 19 สอบถามข้อมูลรายละเอียดของผู้ป่วย พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติตัวเบื้องต้นในการดูแลตนเองและป้องกันการแพร่กระจายของโรค
➡️ 2. ทีมข้อมูล มีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลจากทีมงานสายด่วนและทีมประสานงาน วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำฐานข้อมูล สรุปข้อมูลรายวัน
➡️ 3. ทีมแพทย์ มีทีมแพทย์ประเมินอาการระดับความรุนแรงของผู้ป่วย ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ ตามความรุนแรงของโรค
➡️ 4. ทีมประสานงานและประสานงาน มีหน้าที่ประสานการขอเตียงจากโรงพยาบาลเป้าหมายหรือศูนย์ประสานงานกลุ่มโรงพยาบาล (ผ่านศูนย์ส่งต่อโรงพยาบาลราชวิถี กรณีเป็นผู้ติดเชื้อในความรับผิดชอบของกรมการแพทย์ และประสานงานผ่านศูนย์เอราวัณ กรุงเทพมหานคร กรณีเป็นผู้ติดเชื้อในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลนอกสังกัดกรมการแพทย์ ในกรณีที่เป็นผู้ติดเชื้อจาก Lab ที่ไม่มีสถานพยาบาลรองรับ กรมการแพทย์ช่วยเหลือในรับเข้า Hospotel รวมทั้งโทรเยี่ยมติดตามอาการของผู้ป่วย ที่ผ่านมาสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้กว่า 1,200 ราย
📣📣 ทั้งนี้ หากมีปัญหาเรื่องการโทรอาจจะใช้ LINE @sabaideebot ในการเข้าไปลงทะเบียน เพื่อแจ้งรายละเอียดของผู้ป่วยโควิด-19 เข้าสู่ระบบหาเตียงส่วนกลาง
💢💢ขอยืนยันว่า สายด่วน 1668 มีปรับปรุงระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการผู้ป่วยได้รวดเร็วขึ้น จะเห็นได้ว่าการทำงานดังกล่าวถือว่าเป็นความเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อความสุขส่วนรวม เพราะทุกคนคือทีมประเทศไทยมุ่งหวังให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาโดยเร็วที่สุด
ข้อมูล : กรมการแพทย์
Cr.สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์