ข่าวโควิด-19 » ด่วน จังหวัดนนทบุรี ประกาศสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว มีผลวันนี้

ด่วน จังหวัดนนทบุรี ประกาศสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว มีผลวันนี้

20 เมษายน 2021
87   0

ด่วน จังหวัดนนทบุรี ประกาศสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว มีผลวันนี้

ด่วน จังหวัดนนทบุรี ประกาศสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว มีผลวันนี้

จังหวัดนนทบุรี ได้มีคำสั่งปิดชั่วคราว ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา สระว่ายน้ำ พร้อมทั้งจำกัดจำนวนคนที่เข้าไปใช้บริการฟิตเนส งดเล่นแบบรวมกลุ่ม-อบตัว-อบไอน้ำ ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มีผลวันนี้เป็นต้นไป

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1045/2564 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564

เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 36)

มีผลตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 

โดยสถานที่สั่งปิดชั่วคราวมีดังนี้

1.ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และนามพระเครื่อง พระบูชา

2.สระว่ายน้ำ (รวมถึงสระว่ายน้ำของหมู่บ้านหรืออาคารชุดพักอาศัย)

เปิดแบบมีเงื่อนไข

1.สถานประกอบกิจการออกกำลังกายให้เปิดดำเนินการได้ โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ งดการเล่นแบบรวมกลุ่ม การอบตัวหรืออบไอน้ำแบบรวม

โดยให้ยังคงใช้ควบคู่กับคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1019/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 35) ลงวันที่ 16 เมษายน 2564

จังหวัดนนทบุรี ได้มีคำสั่งปิดชั่วคราว ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา สระว่ายน้ำ พร้อมทั้งจำกัดจำนวนคนที่เข้าไปใช้บริการฟิตเนส งดเล่นแบบรวมกลุ่ม-อบตัว-อบไอน้ำ ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มีผลวันนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ คำสั่งของจังหวัดนนทบุรีทุกฉบับ คำนึงถึงการป้องกันโรคควบคู่ไปกับสภาวะทางเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี ขอให้พี่น้องชาวนนทบุรีทุกคนมีความเชื่อมั่น และเราจะก้าวผ่านสถานการณ์ในครั้งนี้ไปพร้อมกัน

จังหวัดนนทบุรี ได้มีคำสั่งปิดชั่วคราว ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา สระว่ายน้ำ พร้อมทั้งจำกัดจำนวนคนที่เข้าไปใช้บริการฟิตเนส งดเล่นแบบรวมกลุ่ม-อบตัว-อบไอน้ำ ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มีผลวันนี้เป็นต้นไป

ข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี